Beste zorgverzekeraars voor orthodontie

Als Vereniging van Orthodontisten vinden wij het belangrijk u op duidelijke en overzichtelijke wijze informatie te verschaffen over orthodontie. Dit betreft natuurlijk niet alleen vakinhoudelijke informatie maar hier hoort natuurlijk ook een actueel en onafhankelijk samengesteld overzicht van vergoedingen door de zorgverzekeraars bij.

Een klein deel van de orthodontische behandelingen wordt vergoed door de basisverzekering. Het gaat hierbij om aangeboren afwijkingen aan het gezicht of ernstige standsproblemen van kaken en tanden. Om voor vergoeding van dit soort behandelingen in aanmerking te komen, moet eerst toestemming worden gevraagd voor vergoeding aan de zorgverzekeraar. Vaak is bij de behandeling van deze afwijkingen ook kaakchirurgie nodig.

Iedere zorgverzekeraar heeft één of meer aanvullende verzekeringen waar de vergoeding van de kosten van orthodontische behandelingen in zit. Er bestaan grote verschillen in wat er vergoed wordt per polis. Soms gaat het om een vast maximumbedrag per behandeling, bij andere polissen gaat het om een percentage van de kosten en weer andere zorgverzekeraars vergoeden alles. Vaak is er een leeftijdsgrens, meestal van 18 jaar, soms van 22 jaar. Boven die leeftijd is de vergoeding vaak beperkter. Wij raden u aan altijd vooraf goed te informeren bij uw verzekeraar of deze de kosten van de behandeling vergoedt.

Een gemiddelde orthodontische behandeling kost rond de € 2.400,– en speelt zich af in twee à drie verzekeringsjaren. Bij de berekening die u maakt kunt u dus het beste uitgaan van drie verzekeringsjaren waarin de premie wordt betaald en van totale behandelkosten van € 2.500,– die niet gelijkelijk over de jaren verdeeld zijn.
Het kan dus zijn dat u in het eerste jaar bijvoorbeeld € 250,– betaalt, in het tweede jaar € 1.800,– en in het derde jaar de rest. Dit ligt aan het tariefsysteem dat door de minister wordt vastgesteld. Bovenstaande gegevens kunt u gebruiken wanneer u niet beschikt over exactere informatie van uw orthodontist, maar wel uw verzekering wilt aanpassen.

Waar moet u op letten wanneer u of uw kind aan een orthodontische behandeling gaan beginnen

Is er een maximumbedrag wat vergoed wordt en zo ja, hoe hoog is dat bedrag.
Als er een maximumbedrag is, dan is een bedrag boven de € 2.000,– een redelijk bedrag.
Let op dat er géén maximumbedrag per jaar is, in veel gevallen komt dat ongunstig uit. Een maximumbedrag per jaar wordt onder andere gehanteerd door verzekeringsmaatschappij Zilveren Kruis/Achmea. Pas hiervoor op.

Hoe hoog is het percentage wat vergoed wordt.
Een vergoeding van 75% is een redelijk percentage.

Worden alle codes vergoed.
Deze informatie is soms moeilijk te vinden, maar staat in de polisvoorwaarden, die meestal in een PDF-bestand op de website van de verzekeraar staan. Zo vergoedt verzekeringsmaatschappij Menzis niet alle codes. In 2010 worden nieuwe verrichtingen verwacht. Die worden, volgens de polisvoorwaarden niet door Menzis vergoed.

Zijn er aannamerestricties of wachttijden.

Neem een eventuele collectieve korting mee in uw berekening.
Kijk ook naar andere vergoedingen uit de aanvullende verzekering.

Is er een leeftijdsgrens.
De meeste verzekeraars hanteren een leeftijd tot 18 jaar, sommige tot 22 jaar (CZ en VGZ) en een enkeling hanteert helemaal geen leeftijdsgrens (DSW).Het vergoedingenoverzicht op deze website maakt een onderscheid tussen orthodontie bij kinderen en bij volwassenen.
Voor orthodontie bij volwassenen is DSW een topper, er wordt bij DSW geen onderscheid in leeftijd gemaakt. In de AV-Top krijgt iedereen 75% van de totale behandeling  zonder maximum, zonder aannamerestricties , zonder wachttijd en zonder code-uitsluitingen.

Bron: Vereniging van Orthodontisten