Online afspraak maken

Koppeling met een patiëntinformatiesysteem
Afhankelijk van uw patiëntinformatiesysteem kunnen wij een koppeling maken naar uw website. Via deze koppeling kunnen patiënten op een eenvoudige wijze de gemaakte afspraken inzien of wanneer uw systeem dat toelaat zelfs afspraken maken of wijzigen.

Andere methode
Wanneer een eventuele koppeling door uw patiëntinformatiesysteem niet ondersteund wordt of vindt het zelf niet wenselijk dat patiënten zelf hun afspraken kunnen inzien/wijzigen en of maken, dan kunt u dit natuurlijk ook op andere manieren oplossen, zoals een simpel invulformulier.